Nederland Leest Junior; Het Pungelhuis van Annet Huizing
Categorie Landelijke Campagnes
Groep groep 7, groep 8
Prijzen
  • Per pakket € 34,00
Terug

Nederland Leest Junior; Het Pungelhuis van Annet Huizing

Het Pungelhuis start in Utrecht, waar Ole met zijn vader en moeder woont. Voor leerlingen die die omgeving kennen, is het een feest der herkenning, want alle straatnamen en locaties die Ole bezoekt, bestaan echt. Het verhaal verplaatst zich al snel naar een Brabants dorp als hij met zijn vader terugkeert naar opa’s huis in de bossen van Brabant, vlak bij de grens met België. Daar woedde in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een hevige strijd tussen botersmokkelaars en commiezen. Langzaam maar zeker ontdekt Ole waarom zijn vader nooit over zijn opa wilde praten. Het Pungelhuis van Annet Huizing werd bekroond met de Thea Beckmanprijs 2022 en de Jonge Beckman 2022.

Gezamenlijk hetzelfde boek lezen en hierover praten, helpt leerlingen de leeservaring te intensiveren, verdiepen en waardevoller te maken.
Bestel het boekenpakket en ontvang 32 boeken, een poster voor in de klas én een lesbrief. Let op: je leent de boeken niet, maar koopt ze. Een mooie aanvulling op de schoolbibliotheek of voor op de boekenplank bij leerlingen thuis!

Uiterste besteldatum is 5 juni. Levering in oktober.
De campagne Nederland Leest is van 1 t/m 30 november.

Geef bij het bestellen aan in welke bibliotheekvestiging je het pakket wilt ophalen.

Geen datum beschikbaar? Neem dan contact op met je contactpersoon.